Actions sur le document

Reuzenstad en land van traditie

Volgende uitgave: 24 en 25 augustus 2019

Op elk vierde zondag van augustus stromen duizenden toeschouwers in Ath samen om er deel te nemen aan de "ducasse", een volksfeest dat reeds sedert ruim vijf eeuwen met luister wordt gevierd (meer over de geschiedenis).

Praalwagens en reuzen verlenen aan het feest een totaal eigen karakter.  De reuzen komen inderdaad maar eens per jaar op straat om aan de stoet deel te nemen (traject).

Drager wordt men van vader op zoon.  De dragers doen hun reuzen dansen.  Geen klein bier als men weet dat een reus tussen 115 en 130 kg weegt !

Sinds 2005 wordt de Ducasse van Aat erkend door Unesco, net als de Ducasse van Bergen, de reuzen van Mechelen en Dendermonde of de Meiboom in Brussel. Deze feesten, die de eeuwen doorstaan hebben, maken deel uit van onze volkscultuur en zijn diep geworteld in onze traditie.

In 2008 wordt de stad Aat opnieuw bekroond. Ze behoort tot een van de steden die de titel “Toeristische Topbestemming” krijgen bij het concours EDEN (European Destinations of Excellence) ingesteld door de Europese Commissie. De hoogwaardige initiatieven die de stad ondernomen heeft en het deelnemen van de hele bevolking aan het folklorefeest hebben de jury van het Concours overtuigd.