Actions sur le document

De collecties

Bij zijn opening in 2000 had het Reuzenhuis geen eigen collecties. Het interpretatiecentrum werd georganiseerd rond audiovisuele spektakels die de verschillende aspecten van het fenomeen van de reuzen voorstelden. Sommige stukken werden geleverd door de stad Ath ; andere werden geschonken door partnersteden of andere instellingen. 

Sindsdien heeft het Reuzenhuis een echt groeibeleid van zijn collecties ontwikkeld. Het hoofddoel is de permanente tentoonstelling te verrijken en de verschillende thema’s verbonden aan de volkscultuur beter aan bod te laten komen. 

De laatste jaren werden heel wat stukken verworven.

Zo kende de collectie affiches gewijd aan reuzen een groei. Er werden eveneens lithografieën aangekocht.

Een reeks voorwerpen behandelt het creatieproces van de reuzen. De Federatie Wallonië-Brussel heeft verscheidene voorwerpen aangekocht en in ons museum ondergebracht. 

Onlangs werden onze reserves uitgebreid met een stuk dat Goliath voorstelt. Hoewel Goliath niet defileerde in de processies van Amsterdam heeft hij lang gefigureerd in een openbaar park in de vorm van een houten beeld van 4,86 m hoog. Dit laatste wordt momenteel geconserveerd in het Stadsmuseum (Amsterdam Museum).