Actions sur le document

De collecties

Gelegen in het hart van de stad Ath, een van de bakermatten van het kaatsspel, bevindt het museum zich in een prachtig aangelegde ruimte.

Deze permanente tentoonstelling biedt een passionele reis doorheen het universum van de balspelen. Het historische, sociologische, etnografische of ook economische aspect zijn rijkelijk geïllustreerd langsheen een didactisch parcours en rijke collecties stukken en oude documenten.  De wederopbouw van een staminee evenals een filmprojectie dompelen de bezoeker onder in de warme en gepassioneerde sfeer van de wereld van het kaatsspel.  

Het internationaal gerichte museum stelt eveneens balspelen in het buitenland of de afgeleiden ervan (baseball, cricket, enz.) voor. Deze dynamische ruimte ontvangt tijdelijk diverse tentoonstellingen die zijn toegespitst op de thema’s van de balspelen.   

Naast een eenvoudig museum wil deze pool in Ath ook  een documentatiecentrum zijn dat enig in zijn genre is en het publiceert een rijkelijk geïllustreerd driemaandelijks tijdschrift: "La Balle au Bond". Dit is voorbehouden aan de leden (jaarlijkse bijdrage: 30 € te storten op de bankrekening 001-3338880-22 van M.N.J.P.).