Actions sur le document

Het Steenmuseum van Maffle

Het museum werd ondergebracht in de vroegere woning van de baas van de steengroeve,  Jean-Baptiste Durieux, die in het centrum van de site van de oude steengroeven ligt.

Sinds de middeleeuwen is Maffle gekend voor de extractie en het bewerken van de blauwe steen (granietsteen). Deze sedimentaire rots uit het primaire tijdperk is erg geschikt voor de bouw en beeldhouwwerken. Hij is bestand tegen vorst en gedijt goed in het klimaat van onze streken. Hij werd ook gebrand in kalkovens en gefabriceerd als kantsteen of straatstenen.   
Het museum spreekt over de lokale industrie maar breidt de perspectieven uit tot alle activiteiten die verbonden zijn aan het bewerken van de steen in België en in Europa.

Men ontdekt er de extractie-, de hak- en de bewerkingstechnieken, met machines, werktuigen en de iconografische documenten. De mechanisering (stoomkranen, rolbruggen, industriële spoorwegen) heeft ervoor gezorgd dat sinds de middeleeuwen tot vandaag de transporttechnieken enorm geëvolueerd zijn. Het museum geeft ook een beeld van de sociale toestand van de steengroevearbeiders (loon, werk, leiding, woning) en van de steengroevebazen. Het bezoek kan worden aangevuld met een filmprojectie over het bewerken van de steen of de sociale toestand van de arbeiders.   

Pedagogische animatie:

"De leerling steenkapper" is een workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

De verschillende technieken voor het maken van een bas-reliëf komen aan bod (gebruik van een mal, meten en kappen).

De leerling-steenkapper gebruikt verschillende werktuigen om zijn blok te beeldhouwen.

Na afloop van de workshop mag de creatie worden meegenomen.  

Praktisch

Het museum wordt beheerd door de vereniging van de Vrienden van het Steenmuseum die elk jaar een Bulletin publiceert en ook de Documenten (tentoonstellingscatalogi, monografieën, akten van colloquia) uitgegeven heeft. De lijst van de publicaties is te verkrijgen in het museum waar u ook de werken met betrekking tot de steenbewerking vindt. Het documentatiecentrum is toegankelijk na afspraak.